ICSE TOPPERS
2019 - 2020

PRABHAV MISHRA
(98.2%)

AJITESH SINGH RANA
(97.4%)

ANANT GAUNIYAL
(97.4%)

SAHARSH SAXENA
(97.2%)

MRIGANKA SHEKHAR SHANDILYA
(97%)

SARTHAK KHANNA
(97%)

KRISH JAISWAL
(96.6%)

SHORYA SINGH
(96.6%)

HARSH SOMANI
(96.2%)

BILAL MUHAMMAD KHAN
(96%)
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010