ICSE TOPPERS
2018 - 2019

RISHABH AGARWAL
(98.4%)

PRASHANT MANI SHUKLA
(98%)

MOHD. MINHAL MIRZA
(97.4%)

VANSH JAIN
(97.2%)

LAKSHYA AGARWAL
(97%)

SARVAGYA RASTOGI
(96.8%)

ALI KAUSAR KAAMRAN
(96.8%)

ABHAS POROV
(96.6%)

KETAV RASTOGI
(96.6%)

DARRNAV DUTTA
(96.6%)

ADYAN RIZVI
(96.6%)

P. PRADYUMAN
(96.4%)

KAUSTUBH SINGH
(96.4%)

PARMARTHA DASMANA
(96.2%)

PRANJAL KUMAR
(96.2%)

HARSH SHARAN
(96.2%)

KUSHAGRA KANAUJIA
(96.2%)

PRATHMESH RANJAN
(96%)

VIBHAV AGARWAL
(96%)
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010