ICSE TOPPERS
2015 - 2016


Shubh Agarwal
(97.60%)


Ankur Srivastava
(95.40%)


Kushal Khatri
(95.40%)


Vashudev Tangry
(95.40%)


Shashwat Chandra
(95.20%)


Mohd Shahil Akhter
(95%)


Mayank K.Tolani
(94.80%)


Shantanu Kumar
(94.80%)


Vanshraj Seth
(94.4%)


Syed Mohd. Tabish
(94.4%)


Vashishtha Siya Ram
(94.4%)


Tarsh Manohar
(94.2%)


Shrey Jain
(94%)


Raghav Rastogi
(94%)


Shresth Grover
(94%)


Shubhendhu Singh
(93.4%)


Adhyan Gupta
(93.4%)


Kirath Singh
(93.6%)
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010